Náš tím
MUDr. Vladimír Gaman, MPH

MUDr. Vladimír Gaman, MPH ortopéd

Vzdelanie:

 • 1995 atestácia II. stupňa z ortopédie
 • 1990 atestácia I. stupňa z ortopédie
 • 1980 - 1986 Lekárska fakulta UK, Martin
 • 1976 – 1980 Gymnázium V.B. Nedožerského  Prievidza
 • 1968 – 1976 Základná škola

Doplnkové vzdelanie:

 • 2014 certifikát operačná technika nového typu TEP kolena Physica.
 • 2013 ukončenie 3.ročného štúdia MPH (Master of Public Health)
 • 2012 certifikát: revision knee system, Ortopedicko-traumatologická klinika, UN Martin
 • 2010 certifikat::operačná. technika  TEP kolena multigen plus, Ortopedicko-traumatologická klinika, UN Martin
 • 2010 certifikát:operačná technika náhrady ramenného klbu reverzným systémom , 1.Ortopedická klinika Praha Motol
 • 2010 certifikát: Miniinvazivna operatíva totálnej endoprotezy bedrového zhybu, 1.Ortopedická klinika Praha Motol
 • 2010 certifikát:chirurgia ruky, LF MU Brno
 • 2005 certifikát: Minimálne invazivna operatíva ramenného zhybu Lékařská fakulta Masarykové Univerzity, Brno
 • 2002 certifikát: Sonografia pohybového aparátu, 1.Ortopedická klinika, FN Bratislava
 • 1999 študijný pobyt: Riešenie úrazových  a rekonštrukčných výkonov v oblasti lakťa , Traumatologická klinika LF UPJŠ  Košice
 • 1996 1-mesačný študijný pobyt:  Artroskopické operácie  kolena a ramena s dôrazom na plastiku LCA, Klinika úrazovej chirurgie NsP Dérera, Bratislava
 • 1995 2-mesačný študijný pobyt pred atestáciou II. stupňa z ortopédie, 1.Ortopedická klinika, FN Bratislava
 • 1992 kurz: Rekonštrukčné zákroky bedrového kĺbu, Ortopedicko-traumatologická klinika, MFN   Martin
 • 1991 kurz: Onkologické ochorenia v ortopédii, 1.Ortopedická klinika, FN Bratislava

Pracovné skúsenosti:

 • august  2016 - lekár ortopedickej ambulancie  a JZS nemocnica Handlová
 • jul  2016 - ortopéd konzultant  skupiny  Agel  sk
 • marec  2016 - lekár  A Klinik  Bratislava
 • september 2015 - lekár JIS, Ortopedicko-traumatologické oddelenie NsP Prievidza                
 • 2013 - menovanie do funkcie krajského odborníka pre odbor ortopédia                                     
 • 2001 - 2015 primár, Ortopedické oddelenie, neskôr Ortopedicko-traumatologické oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zavedenie nových spôsobov liečby na oddelení:

 1. Plastika predného skríženého väzu kolena plne  arthroskopicky r.2007
 2. TEP bedrového kĺbu  novej generácie –anatomická protéza Fit r.2008
 3. Implantácia TEP kolena r.2009
 4. Zavedebnie raviznych operácii TEP bedrových klbov r.2010
 5. Zavedenie reviznych operácii TEP kolenných kĺbov r.2011
 6. Zavedenie konzervatívnej  andoprotézy bedra COLLO-MISS /ako druhé pracovisko na Slovensku/
 7. Zavedenie vyvažovania väzov balancerom pri impl. TEP kolena r.2013
 8. Nový typ endoprotézy kolena Physica r.2014 pilotné operácie len na 3 pracoviskách na Slovensku

Jazykově  znalosti:

 • Anglický jazyk – stredne pokročilý
 • Nemecký jazyk - pasívne
 • Ruský jazyk – pasívne