Náš tím
MUDr. Vladimír Zachar, PhD.

MUDr. Vladimír Zachar, PhD. plastický chirurg

Profesný životopis:

 • 1975 - 1981 Lekárska fakulta Univerzity Komenského,Bratislava
 • 1981 - 1985 sekundárny lekár,chirurgické oddelenie OÚNZ Trnava
 • 1985 - atestácia, chirurgia I.stupňa
 • 1985 -2009 Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie LFUK,Bratislava
 • 1993 - atestácia z plastickej chirurgie
 • 2000 - obhajoba dizertačnej práce a absolvovanie dizertačnej skúšky,udelenie titulu PhD.
 • 2004 - plastický a rekonštrukčný chirurg podľa stanov EÚ
 • 2005 - začiatok mojej práce v súkromnom sektore v Nemecku,neskôr v Rakúsku

Štúdijné pobyty:

 • AKH Wien
 • Chirurgia ruky,Vogtareut,Nemecko
 • Klinika plastickej chirurgie,Brussel
 • Emory Clinic.Atlanta,USA
 • Montefiore Hospital, New York
 • Chang-Gung Hospital, Tai Pei, Taiwan
 • St.Lukes Hospital, Sydney,Austrália
 • Public Hospital,Canberra.Austrália

 Prednášková činnosť v týchto ako aj iných krajinách