Náš tím
MUDr. Roman Slyško, PhD, MPH.

MUDr. Roman Slyško, PhD, MPH. cievny chirurg

 • Študoval na lekárskej fakulte UK v Bratislave (1991-1997)
 • Slovenská Postgraduálna Akadémia Medicíny, Katedra chirurgie, Bratislava – Atestácia v odbore chirurgia (4/2000)
 • Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Katedra cievnej chirurgie, Bratislava – Atestácia v odbore cievna chirurgia (5/2004)
 • Slovenská Postgraduálna Akadémia Medicíny, Katedra chirurgie, Bratislava – externé doktorandské štúdium (3/2008) – dizertačná  skúška, ukončenie a obhajoba doktorandskej práce (3/2010)
 • Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva – Master of public health – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (6/2016)

Pracovné skúsenosti

 • 1997 – 1999 Klinika cievnej chirurgie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava v pozícii sekundárneho lekára
 • 1999 – 2000 Chirurgická klinika, FN akad. Dérera, Bratislava v pozícii sekundárneho lekára ako súčasť povinnej chirurgickej cirkulácie
 • 2000 – 2011 Klinika cievnej chirurgie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava v pozícii chirurga, od 2004 v pozícii samostatne pracujúceho cievneho chirurga, od roku 2007 v neprítomnosti prednostu kliniky opakovane poverený vedením Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH a.s.
 • 2011 – súčasnosť Oddelenie cievnej chirurgie, UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v pozícii primára oddelenia

Zahraničné stáže

 • 11/2001 – 12/2001 Klinika cievnej chirurgie, UZ Gasthuisberg Leuven, Belgicko
 • 11/2002 – 12/2002 Klinika cievnej chirurgie, AZ Maastricht, Holandsko
 • 2/2004 – 3/2004 Klinika cievnej chirurgie, Augusta Krankenhaus, Dusseldorf, Nemecko

Členstvo v profesijných organizáciách

 • 11/2001 Spoločnosť cievnej chirurgie SLS
 • 01/2001 ESVS – Europen Society of Vascular Surgery (Európska spoločnosť cievnej chirurgie)