Náš tím
MUDr. Jozef Hlavatý

MUDr. Jozef Hlavatý špecialista v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a neurológia

Medicínske vzdelanie som získal na Lekárskej fakulte UK Martin. Dlhé roky som pôsobil na neurologickom oddelení v Kremnici a neskôr v Modre, kde som získal špecializácie prvého a druhého stupňa. Pôsobil som tiež na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Profesionálna prax

  • 1976 - 1986  Neurologické oddelenie Kremnica, špecializácia z neurológie I. stupňa
  • 1986 - 2003  Neurologické oddelnie Modra, atestácia z neurológie II. stupňa
  • 2004 - 2005  Ministerstvo zdravotníctva SR
  • 2005 - 2013  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave