Náš tím
MUDr. Janka Krahulcová

MUDr. Janka Krahulcová reumatológ

V priebehu profesionálnej praxe som poskytovala zdravotnú starostlivosť na internom oddelení a v reumatologickej ambulancii Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Určitý čas som sa venovala diagnostike a liečbe cudzokrajných chorôb. Mám atestáciu prvého stupňa z vnútorného lekárstva a atestáciu z reumatológie. 

Profesionálna prax

  1. 1977 - 1980 Interné oddelenie, NsP Považská Bystrica, sekundárna lekárka
  2. 1980 - 1991 II. Interná klinika, UN Bratislava Mickiewiczova, sekundárna lekárka
  3. 1991 - 2014 II. interná klinika, UN Bratislava, Mickiewiczova, reumatologická ambulancia
  4. 2004 - 2013 Reumatologická ambulancia - Poliklinika cudzokrajných chorôb, Sasinkova
  5. 1998 9 týždňová stáž v Nagasaki v Japonsku na Univerzitnej klinike Cudzokrajných chorôb